Duinwijck gasvrij!!

Beste Bewoners,

We hebben een paar tegenslagen in de uitvoering van het project opgelopen. Maar het gaat nog wel allemaal door. En er zijn al wel wat mijlpalen bereikt.

Bouw van de technische ruimte, de heatpipes en de buffers

De nieuwe technische ruimte is in gebruik. Het neemt steeds meer de taken over van het oude stookhuis en binnenkort wordt de leiding door de duinen naar de Willem de Vlaminghweg afgesloten en komt er een verbinding aan het eind van de Blinkerd. Er komt nog best wat rook uit de schoorsteen op het dak, maar dat wordt minder als het gasverbruik stopt. Er komt nog een sedam dak.

Het rek staat. Helaas kunnen er nog geen collectoren op. De bouw van de buffers is namelijk vertraagd. En als de collectoren op het dak liggen, beginnen ze direct warmte te produceren en dat moet wel ergens naar toe.

De vertraging van de buffers. Dat komt doordat materiaal dat in april nodig was, op een containerschip zat die in de problemen kwam bij de doorvaart door het Suezkanaal. Er is omgevaren rond Kaap de Goede Hoop, maar kwam in de drukte in Rotterdam binnen. Een tweede probleem was het hoge grondwater onder het terrein van de Vliehorst (een flink stuk hoger dan bij de sonderingen vorig jaar). Daardoor zou het afvoer van het grondwater tijdens de bouw van de buffers teveel wateroverlast verzorgen in de ijsbaan. SBB vindt het wel goed dat er in september water geloosd wordt. Alternatieven (afvoer via riolering of injecteren) waren te kostbaar. Al met al reden om de verdere uitvoering van de aanleg van de waterbuffer naar augustus tot en met oktober te verplaatsen.

De planning is aangepast op de website en kunt u vinden onder de volgende link: https:/duinwijckgasvrij.nl/planning

Achter uw voordeur:

Het werk achter de voordeur kan wel doorgaan. Dit wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Vattenfall. Ze hebben het bedrijf Feenstra opdracht gegeven om dit te realiseren. Het is onderhoud van het systeem voordat het wordt overgedragen aan ons. Zoals bekend krijgen de huizen een nieuwe afleverset waarbij de waterstromen in het huis en in het warmtenet gescheiden worden. De afspraken voor de werkzaamheden zijn al per brief aangekondigd.

In de maand september, tijdens de aanleg van de waterbuffer, gaan we rondleidingen organiseren om het hele systeem te tonen. U wordt daarvoor nog uitgenodigd. Voor vragen kunt u ons altijd bereiken via de mail op duinwijk.gasvrij@gmail.com of u kunt bellen met 0 626 – 160 892. We komen graag een keer langs om jullie persoonlijk bij te praten. We plaatsen ook steeds nieuwsberichten op de website: https://duinwijckgasvrij.nl

Vriendelijke groet

Ineke Weber

Antoine Maartens