Sinds oktober 2022 is Duinwijck Gasvrij een feit. Sinds dat moment draait het warmtenet van onze wijk niet langer op gas, maar op zonnewarmte.

De werkwijze in een notendop: op het dak van groepsaccommodatie De Vliehorst liggen zogeheten heatpipes. In de warme maanden (pakweg maart tot oktober) warmt de zon het water in deze heatpipes op. Het warme water wordt opgeslagen in grote buffers onder het grasveld voor de groepsaccommodatie. In de koude maanden worden de huizen in de wijk verwarmd met dit warme water.

Het warmtenet wordt gerund door de buurt zelf, in de vorm van VlieWaCo (Vlielandse WarmteCoöperatie) U.A. Naast de coöperatie was er een BV nodig om het project te kunnen runnen. Dit is Duinwijck Warmte B.V. De ledencoöperatie is de enige aandeelhouder van Duinwijck Warmte BV. Iedereen die in de buurt woont, kan lid worden van VlieWaCo, stemmen tijdens ledenvergaderingen en zo meebeslissen over de toekomst van het warmtenet.

Nu de projectwerkzaamheden zijn afgerond, heeft VlieWaCo een nieuw bestuur voor de exploitatie van het warmtenet. Bestuursleden van het eerste uur Antoine Maartens en Ineke Weber hebben het stokje overgedragen aan Martijn Grijpsma, Liliane van Randen en Kim Einder.

  • Ben je als buurtbewoner nog geen lid van VlieWaCo, dan kun je je hier aanmelden.
  • Verhuis je naar de Duinwijck toe of verhuis je juist weg uit de wijk? Dan kun je je hier aan- of afmelden voor de warmtelevering.
  • OM | Nieuwe Energie neemt de facturatie van de warmtelevering voor z’n rekening. Heb je vragen over bijvoorbeeld je termijnbedrag of jaarafrekening, dan kun je contact opnemen met OM | Nieuwe Energie.

  • Heb je vragen over het warmtenet zelf en hoe wij dat als wijk runnen? Mail dan het bestuur op duinwijck.gasvrij@gmail.com.