Veelgestelde vragen

Techniek

Duinwijck Gasvrij is het project dat de warmte en het warm tapwater voor de wijk Duinwijck op Vlieland aardgasvrij maakt.

Nu draait de wijk op een warmtenet. Dat verandert niet. In de woningen verandert ook maar heel weinig (hierover later meer bij vraag 10).

Maar de bron van de warmte verandert volledig. Dat was het gashuisje aan de Vlaminghweg en dat worden nu de zonnecollectoren op groepsaccomodatie De Vliehorst, aangevuld met elektriciteit van de Energie Coöperatie Vlieland.

We wekken warmte op via heatpipes – 637 m2om precies te zijn. Dat zijn vacuüm buizen die warmte verzamelen.

 • Die warmte gebruiken we meteen als dat kan (hele jaar als de zon schijnt);
 • Als er een warmte overschot is, slaan we die warmte op in een ondergrondse water buffer van 1.883 m3 – voor later gebruik. Die buffer wordt gedurende de zomer wel zo’n 85 a 90 graden maar het water mag niet gaan koken (periode maart – september );
 • Als er een warmte tekort is, spreken we de buffer aan om warmte aan te onttrekken en de wijk in te sturen (oktober – december / januari);
 • Als de buffer het tekort niet meer zelf aan kan vullen neemt de buffer de rol van bron van een grote warmtepomp op zich (periode januari – maart);
 • En in maart gaat dan de zon weer “aan” en begint het hele spel opnieuw.

NB: Het systeem dat wij gebruiken heet HoCoSto. U kunt er op https://www.hocosto.com meer over te weten komen.

Met hulp energie wordt bedoeld de hoeveelheid stroom die er nodig is om de wijk warm te houden naast de warmte uit de buffer.

Een warmtepomp haalt zijn energie uit elektriciteit en uit de buffer / bron:

De prognoses voor hulp energie (elektriciteit dus!) zien er als volgt uit:

 • Koud jaar: 60.000 kWh
 • Midden jaar: 40.000 kWh
 • Warm jaar: 20.000 kWh

Het is vooralsnog echt koffiedik kijken hoeveel uur daar voor nodig is.

Het bestaande warmtenet is van Vattenfall. Vroeger heette Vattenfall Nuon en nog vroeger Continuon.

Vattenfall wilde van het warmtenet af omdat het zich wil concentreren op grote warmtenetten. Dit net is met 39 woningen geen groot warmtenet.

In 2016 hebben de gemeente Vlieland en Urgenda gekeken naar alternatieven voor de bestaande situatie. Met name of Vattenfall’s wens ook een kans zou zijn om de CO2 uitstoot van Vlieland verder te verminderen.

Die kans is gevonden in de vorm van warmteopwek en warmte buffering. Realisatie van dat idee heeft nogal wat voeten in de aarde gehad.

Het project  is goed voor de bewoners van de wijk, goed voor Vlieland en goed voor Nederland.

De bewoners van de wijk krijgen nu zeggenschap over hun eigen warmte voorziening. Waar Vattenfall eerst behoorlijk op afstand stond is de VlieWaCo van en voor de bewoners van de wijk.

Vlieland profiteert er als gemeente van omdat het daarmee een kleine 10% van woningen voor vaste bewoning drastisch verduurzaamt. Het past daarmee in het Uitvoeringsplan Duurzaamheid van 2017. Daarin werd dit plan als doelstelling genoemd. Ook zo Vlieland het kunnen gebruiken als springplank naar andere projecten. Het zet Vlieland na de realisatie van de zonneweide en een aantal postcoderozen weer als innovatief en duurzaam eiland in de gemeenschap van Waddeneilanden op de kaart.

Het is goed voor Nederland omdat er schaalsprong wordt gemaakt. De bufferopslag is al eerder elders toegepast maar nog nooit op deze schaal. Als het zich hier bewijst betekent dat ook dat het op andere plekken kan worden gebruikt. En met name dan het meervoudig ruimte gebruik van de buffer. Denk zwembaden (overkapping parkeerplaats, buffer onder parkeerplaats en auto’s geparkeerd op de buffer). Denk aan flats (idem als hierboven met bovendien ook de flat als plek voor opwek). Denk aan sportvelden (grote buffer onder sportveld en dan wij er om heen verwarmen vanuit die buffer). Dit is iets dat op heel veel plekken kan passen en waar mensen zeggenschap kunnen krijgen over hun eigen warmte.

Dit is een middentemperatuur warmtenet. Dat betekent dat het water op ongeveer 65 graden de woningen binnen gaat. Juist met die temperatuur omdat we dan zeker weten dat het warmtapwater veilige en altijd vrij van legionella besmettingen op de tappunten kan worden gebruikt.
NB: De wet schrijft voor dat dit op 55 graden en hoger moet zijn.

Dat heeft twee redenen:

 1. Vattenfall wilde een werkend systeem aan ons overdragen dat zij kenden. En zij zijn niet bekend met het HoCoSto systeem dat wij nu gaan gebruiken. Vattenfall is bekend met gasgestookte systemen.
 2. Over een aantal jaren gaat De Vliehorst verbouwen. Wij hebben beloofd dan de heatpipes installatie tijdelijk te verwijderen. Na de verbouwing komen de heatpipes dan op het dak van de nieuwe Vliehorst. In die tussentijd moet de wijk wel warmte kunnen krijgen. Op dat moment kunne we de gasketels inschakelen. Dit geldt ook als er andere calamiteiten zijn.

Financiering

Op die vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk al naar gelang hoe je naar het project kijkt.

Het korte antwoord is: 1,2 miljoen of ongeveer 30.000,= per voordeur in de wijk.

Het lange antwoord bestaat is dat de volledige kosten synchroon lopen met de fasen van het project.

We hebben eerst onderzoek gedaan en dat onderzoek is gefinancierd door de Vereniging Nederlandse Gemeente. Dat onderzoek naar hoe deze wijk van warmte te voorzien, heeft inclusief uitwerken meerdere alternatieven, opstellen business cases demo’s, tests, salarissen etc. 365.000,= gekost.

Na het bovenstaande onderzoek is er een keuze voor een benadering gemaakt. Onze benadering is het HoCoSto systeem (Hot & Cold Storage). We hebben die keuze ingebracht bij het Programma Aardgasvrije Wijken. We hebben vanaf het project aardgasvrije wijken  1,1 miljoen euro subsidie ontvangen.

Verder hebben we als onderdeel van de realisatie ook aangespraak gemaakt op SDE+ subsidie. Die is ook toegewezen ter waarde van 151.000,=

Vatttenfall doet ook duit in het zakje – een nogal flinke duit.

Het warmtenet was sowieso toe aan onderhoud:

 • Het net moet schoon worden gemaakt.
 • De afgifte units (dat zijn de apparaten waar warmte uit het warmtenet de woningen in gaat) moesten na 20 jaar gebruik worden vervangen.
 • De leiding die de warmte vanaf de Vlaminghweg het warmtenet in bracht, had zijn beste tijd gehad.
 • Vandaar de bouw van een nieuwe technische ruimte met daarin ruimte voor Vatttenfall’s systemen en voor de nieuwe systemen

Al deze posten komen voor rekening van Vattenfall met maar een minimale bijdrage vanuit de VlieWaCo. We hebben beloofd dat bedrag niet te melden.

Hoeveel het project kost is dus afhankelijk hoe je er naar kijkt.

Nee de bewoners betalen niet direct mee aan het project. Het is wel zo dat NA realisatie van de ontwikkel – en bouw fase, tekortkomingen in de warmte installatie achter de afgifte unit vanaf dan voor hun rekening zijn. Dus de radiatoren, thermostaat, drukvaten worden eigendom van de bewoners en die zijn er dan ook verder verantwoordelijk voor.

Maar dat was nu eigenlijk ook al zo: lekkages achter de voordeur, radiatoren waren al voor rekening van de bewoners. Zei het dat er geen thermostaat en drukvaten waren, maar wel thermische radiatorknoppen.

De gemeente Vlieland heeft geen geld aan dit project bijgedragen. Wel heeft de gemeente  mensuren ingebracht, de subsidie aanvraag voor de rijkssubsidie geregeld en alle gelden die er binnen kwamen aan ons doorgesluisd.

Verder gaan ze het project een klein restbedrag lenen om de begroting in zijn geheel rond te krijgen.

Het project  is goed voor de bewoners van de wijk, goed voor Vlieland en goed voor Nederland.

De bewoners van de wijk krijgen nu zeggenschap over hun eigen warmte voorziening. Waar Vattenfall eerst behoorlijk op afstand stond is de VlieWaCo van en voor de bewoners van de wijk.

Vlieland profiteert er als gemeente van omdat het daarmee een kleine 10% van woningen voor vaste bewoning drastisch verduurzaamt. Het past daarmee in het Uitvoeringsplan Duurzaamheid van 2017. Daarin werd dit plan als doelstelling genoemd. Ook zo Vlieland het kunnen gebruiken als springplank naar andere projecten. Het zet Vlieland na de realisatie van de zonneweide en een aantal postcoderozen weer als innovatief en duurzaam eiland in de gemeenschap van Waddeneilanden op de kaart.

Het is goed voor Nederland omdat er schaalsprong wordt gemaakt. De bufferopslag is al eerder elders toegepast maar nog nooit op deze schaal. Als het zich hier bewijst betekent dat ook dat het op andere plekken kan worden gebruikt. En met name dan het meervoudig ruimte gebruik van de buffer. Denk zwembaden (overkapping parkeerplaats, buffer onder parkeerplaats en auto’s geparkeerd op de buffer). Denk aan flats (idem als hierboven met bovendien ook de flat als plek voor opwek). Denk aan sportvelden (grote buffer onder sportveld en dan wij er om heen verwarmen vanuit die buffer). Dit is iets dat op heel veel plekken kan passen en waar mensen zeggenschap kunnen krijgen over hun eigen warmte.

Vragen bij gebruik nieuwe systeem

Nee de bewoners betalen niet direct mee aan het project. Het is wel zo dat NA realisatie van de ontwikkel – en bouw fase, tekortkomingen in de warmte installatie achter de afgifte unit vanaf dan voor hun rekening zijn. Dus de radiatoren, thermostaat, drukvaten worden eigendom van de bewoners en die zijn er dan ook verder verantwoordelijk voor.

Maar dat was nu eigenlijk ook al zo: lekkages achter de voordeur, radiatoren waren al voor rekening van de bewoners. Zei het dat er geen thermostaat en drukvaten waren, maar wel thermische radiatorknoppen.

Dat verwachten we niet – sterker nog: we streven naar een saai project zonder grote ingrepen in de woning of interrupties.

Er worden vijf ingrepen gedaan:

 1. Er komt een nieuwe afgifte unit. Dit is het apparaat dat de warmte vanaf het warmtenet de woning inbrengt;
 2. Er komt een expansie vat;
 3. De woningen worden gespoeld – jarenlang heeft het water van het warmtenet door de woningen gelopen. Dit wordt nu veranderd. Vuil dat zich door de jaren heeft kunnen verzamelen op plekken met weinig stroming moet nu uit het leidingen net in de woningen worden verwijderd;
 4. Er komt een vuilafvanger – het water circuleer door de woning. Vuil dat in het systeem zit (meestal een metaalachtige substantie) wordt met een magneet afgevangen en regelmatig geleegd;
 5. Er komt een thermostaat die de warmte op een slimme manier op de gewenste plekken brengt op het moment dat dat moet.

De prijs van de warmte wordt zo mogelijk vastgeklikt – daar streven we in ieder geval naar. Dat betekent dat de prijs van een Gigajoule warmte niet sneller of langzamer hoger of lager wordt dan de ontwikkeling van de consumenten prijs index van het CBS. Uitgangswaarde bij de start

Wij volgen de methodiek van het Centraal Bureau van de Statistiek. Die staat hier beschreven:

https://www.cbs.nl/nl-nl/faq/infoservice/hoe-hoog-is-de-inflatie-van-de-consumentenprijzen–cpi-is-consumentenprijsindex—

Nog invullen

Hier komt de inhoud van de toggle

Hier komt de inhoud van de toggle

Bewonersvragen

Nee de bewoners betalen niet direct mee aan het project. Het is wel zo dat NA realisatie van de ontwikkel – en bouw fase, tekortkomingen in de warmte installatie achter de afgifte unit vanaf dan voor hun rekening zijn. Dus de radiatoren, thermostaat, drukvaten worden eigendom van de bewoners en die zijn er dan ook verder verantwoordelijk voor.

Maar dat was nu eigenlijk ook al zo: lekkages achter de voordeur, radiatoren waren al voor rekening van de bewoners. Zei het dat er geen thermostaat en drukvaten waren, maar wel thermische radiatorknoppen.

Dat verwachten we niet – sterker nog: we streven naar een saai project zonder grote ingrepen in de woning of interrupties.

Er worden vijf ingrepen gedaan:

 1. Er komt een nieuwe afgifte unit. Dit is het apparaat dat de warmte vanaf het warmtenet de woning inbrengt;
 2. Er komt een expansie vat;
 3. De woningen worden gespoeld – jarenlang heeft het water van het warmtenet door de woningen gelopen. Dit wordt nu veranderd. Vuil dat zich door de jaren heeft kunnen verzamelen op plekken met weinig stroming moet nu uit het leidingen net in de woningen worden verwijderd;
 4. Er komt een vuilafvanger – het water circuleer door de woning. Vuil dat in het systeem zit (meestal een metaalachtige substantie) wordt met een magneet afgevangen en regelmatig geleegd;
 5. Er komt een thermostaat die de warmte op een slimme manier op de gewenste plekken brengt op het moment dat dat moet.

De prijs van de warmte wordt zo mogelijk vastgeklikt – daar streven we in ieder geval naar. Dat betekent dat de prijs van een Gigajoule warmte niet sneller of langzamer hoger of lager wordt dan de ontwikkeling van de consumenten prijs index van het CBS. Uitgangswaarde bij de start

Wij volgen de methodiek van het Centraal Bureau van de Statistiek. Die staat hier beschreven:

https://www.cbs.nl/nl-nl/faq/infoservice/hoe-hoog-is-de-inflatie-van-de-consumentenprijzen–cpi-is-consumentenprijsindex—

Nog invullen

Vragen over

Meer vragen?

Neem contact op: