Gemeenteraad Vlieland heeft ingestemd met de subsidie

Op 5 oktober 2020 volgden we digitaal de raadsvergadering van de gemeente Vlieland. Op de agenda stond de subsidie aan het project Duinwijck gasvrij! De raad stemde unaniem in met het voorstel. Een extra stimulans voor ons. Nu kunnen we verder!