Duinwijck gasvrij!!                                                                                 Vlieland, januari 2019

Beste medebewoner van Duinwijck,

Graag nodigen we jullie uit voor een bewonersavond op:

woensdagavond 6 februari om 20:00 uur in de Jutter.

We willen jullie graag vertellen hoe het staat met het project Duinwijck gasvrij

Dit zijn de punten die we willen behandelen:

  1. Wat was (ook alweer) de aanleiding van het project en hoe is het aangepakt

  1. Welke oplossing is er uitgewerkt. De ontwerper van de oplossing, René Geerts van HOCOSTO, geeft een toelichting

  1. We zijn al bezig met demowoningen. Wat is er gebeurd en hoe verloopt het

  1. Wat gaat Nuon nog doen voor vertrek. Wim Alta projectleider van het Nuon deel is aanwezig.

  1. Wat gaat er, wanneer gebeuren (het tijdpad)

  1. Vragen?

We hopen dat jullie tijd en gelegenheid hebben om te komen.

Namens projectgroep Duinwijk Gasvrij

Ineke Weber

Antoine Maartens