Duinwijck gasvrij!!                                                                                       Vlieland, juli 2018

Beste medebewoner van Duinwijck,

Hoe zijn we verder gevaren? Voor nieuwelingen in de wijk: er zijn al vier informatiebrieven verstuurd. Wil je ze graag lezen, mail naar fam.weber@home.nl en je krijgt ze toegestuurd.

De overheid geeft aan de prijs van gas te gaan verhogen. Ze willen graag dat er in Nederland minder gas verbruikt gaat worden. Ons streven wordt steeds actueler. Graag praten we jullie weer bij.

Daarom nodigen we jullie uit op woensdag 11 juli ‘s avonds om 20:00 uur in de Jutter

Agenda:

1. Welkom

2. Stand van zaken:

a. NUON

b. Gevonden oplossingen

c. Programma aardgasvrije wijken

3. Demo woningen: wat doen we, tijdlijn, resultaat dat we willen hebben.

4. Juridische structuur en Financiële dekking

5. Vragen

Hopelijk tot woensdag

Namens projectgroep Duinwijk Gasvrij

Ineke Weber Sikkelduin 9