Beste Bewoners,

Excuses we hebben veel te lang gewacht met communiceren. We zitten af en toe zo in alle perikelen dat we vergeten iedereen op de hoogte te brengen. Nu we op 18 maart geen bewonersavond hebben kunnen houden en het houden van bijeenkomsten nog steeds lastig is, gebruiken we deze nieuwsbrief om een aantal ontwikkelingen met u  te delen. Dat is dan zonder onmiddellijke interactie maar dat is op dit moment even niet anders. U kunt ons altijd bereiken via de mail op duinwijk.gasvrij@gmail.com of u kunt reageren op deze nieuwsbrief (onderaan de tekst). We komen graag een keer langs om jullie persoonlijk bij te praten.

Er is een website gemaakt waarop onderstaande nieuwsitems, alle presentaties die er tot nu toe gegeven zijn en nog veel meer informatie op wordt weergegeven. De website is duinwijckgasvrij.nl. Ook nieuwtjes uit deze nieuwsbrief kunt u daar terug vinden.

De belangrijkste ontwikkelingen die betrekking hebben op de bewoners en in de huizen zijn:

Warm tapwater

De wet schrijft voor dat er altijd 55 graden ongemengd warm tapwater uit de kraan moet kunnen komen. Dat betekent dat er ongeveer 58 a 60 graden de woning binnen moet komen omdat er natuurlijk een warmteverlies is tussen de afgifte-unit en het warm tapwater punt dat het verst van de afgifte unit ligt.

De berekeningen die onze ontwerper (van het bedrijf HoCosTo) heeft gemaakt voor onze energiebalans, heeft tot de volgende – voor ons totaal onverwachte! –  uitkomst geleid. Het blijkt goedkoper te zijn om het warm tapwater centraal op te wekken en niet decentraal. We hadden verwacht dat een lagere temperatuur in het net en het verhogen van de temperatuur IN de woningen voor warm tapwater efficiënter en goedkoper zou zijn. Dat is ook de reden dat de we telkens hebben gecommuniceerd dat we het net op ongeveer 60 graden zouden draaien, zodat het water met ongeveer 50 graden de woning binnen zou komen. En dat het dan bij vraag naar warm water zou worden opgewarmd naar een legionella veilige temperatuur. Daarvoor zou extra apparatuur in de woning nodig zijn.

Dit verandert nu dus – we gaan het net op ongeveer 70 graden draaien. Dat betekent dat het water met ongeveer 60 graden de woning binnenkomt en we genoeg reserve hebben om het verste warmtapwater punt van veilig warm water te voorzien.

We hebben daarom besloten:
1. het net te gaan exploiteren op een temperatuur van 75 – 65 graden
2. geen aparte warm tapwater voorziening IN de woningen aan te brengen

Demo / test lage temperatuur afgifte

De reden dat we de demo’s hebben gedaan was om ons voor te bereiden op lage temperatuur afgifte. Daarom hebben we bij een aantal woningen al nieuwe afgifte units geplaatst en hebben we de hydraulische scheiding tussen het grote warmtenet en het warmtenet “achter de voordeur” aangebracht.

We hebben de afgifte units op 50 graden ingesteld en we hebben op een aantal plekken Jaga convectoren opgehangen.
Met het besluit dat we over de temperatuur in het net, zijn verdere tests en demo’s overbodig. We weten dat de woningen met  50 graden prima op temperatuur te houden zijn. Daar komt nu ruim 15 graden bij. Die extra temperatuur die we gaan leveren , maakt het aanbrengen van andere convectoren/radiatoren overbodig. Wat betekent dat voor de demowoningen? De aangebrachte radiatoren kunnen de nieuwe temperatuur instelling prima aan. We gaan ze niet weer verwijderen. Ze voldoen goed. We testen nog wel door in de besturingssystemen voor de verwarming.

Spoelen van de woningen

Het spoelen van de woningen blijft WEL DEGELIJK belangrijk – daar verandert niets aan.
We horen uit de wijk dat woningen die al wel gespoeld zijn, toch te kampen hebben met vast verstoppingen bij de radiatorkranen. Het lijkt er dus sterk op dat één keer spoelen niet volstaat en dat dit een proces is dat we een aantal keren zullen moeten herhalen of dat er een andere spoelmethode gebruikt moet gaan worden. Ook lijkt het er op de afzettingen bij de kranen een hoog metaal gehalte hebben en daarmee ook magnetisch kunnen worden verwijderd. Dit testen we door een apparaat achter de afleverset te installeren. Het is een soort opvang zeef waarin de metaal resten met een magneet uit het water worden gehaald en opgeslagen. Als dit werkt wordt het onderdeel van het systeem in de huizen.

We testen hier dus een dubbele aanpak – we spoelen en we zeven. Op basis van de test bekijken we wat er in de huizen moet gebeuren.

Besturing van de verwarming

We testen nu met het EVO-home systeem om de temperatuur op iedere plek in huis te kunnen beheren. Dat lijkt op een aantal plekken goed te gaan en op een aantal plekken niet. De knoppen van het systeem blijken kwetsbaar te zijn. Het systeem doet verder wel wat het moet doen en het geeft verhuurders van appartementen de kans om zelf de controle te houden over de maximale temperatuur die huurders in de appartementen kunnen instellen. Maar communicatie binnenshuis met wifi werkt soms slecht en de instellingen komen erg nauw.
Samen met de technische commissie (Jan Hendrik, Otto en Lammert) hebben we nagedacht over een systeem die meer robuust is en handiger in gebruik. We hebben besloten kleppen te plaatsen in het verwarmingssysteem en per klep een aan/uit thermostaat te leveren. Dit gaan we ook binnenkort uittesten. We denken dat dit voor de meeste woningen goed zal werken. De vrijstaande woningen en de woningen met appartementen moeten we apart bekijken.

Verdere nieuwtjes staan op de website

Duinwijckgasvrij.nl/nieuws

De nieuwe planning staat hier