Duinwijck gasvrij!!                                                                                         Vlieland,september 2019

Beste medebewoner van Duinwijck,

Graag nodigen we jullie uit voor een volgende bewonersavond op:

donderdagavond 19 september om 20:00 uur in de Jutter.

We willen jullie graag vertellen hoe het staat met het project Duinwijck gasvrij!!

Dit zijn de punten die we willen behandelen:

  1. Welkom
  2. Mededelingen sinds laatste bijeenkomst 12 juni 2019
  3. Stand van zaken warm tapwater
  4. Demowoningen
  5. Ontwerp en energiedak Vliehorst
  6. Vragen

We hopen dat jullie tijd en gelegenheid hebben om te komen.

Namens projectgroep Duinwijk Gasvrij

Antoine Maartens

Ineke Weber