Duinwijck gasvrij!!                                                                                         Vlieland, juni 2019

Beste medebewoner van Duinwijck,

Graag nodigen we jullie uit voor een volgende bewonersavond op:

woensdagavond 12 juni om 20:00 uur in de Jutter.

We willen jullie graag vertellen hoe het staat met het project Duinwijck gasvrij

Dit zijn de punten die we willen behandelen:

  1. Welkom

  1. Voortgang nieuwe stookhuis

  2. Voortgang project Duinwijck gasvrij

  3. Effecten voor bewoners

benodigd investeringen

verwachte jaarlijkse kosten

  1. Vragenrondje

  2. Afsluiting

We hopen dat jullie tijd en gelegenheid hebben om te komen.

Namens projectgroep Duinwijk Gasvrij

Antoine Maartens

Henk Visser

Ineke Weber