Algemene vergadering warmtecoöperatie VlieWaCo U.A.

2 december 2019

Agenda:

1. Opening en vaststelling agenda

2. Voordracht en stemming betreffende leden Raad van Toezicht

3. Sluiting