Algemene vergadering warmtecoöperatie VlieWaCo U.A.

23 januari 2020

Agenda:

1. Opening en vaststelling agenda

2. Ingekomen stukken

3. Notulen

4.Contributie en entree geld

5. Vaststellen ledenregister

6. Vaststellen privacybeleid

7. Afsluiting