Algemene vergadering warmtecoöperatie VlieWaCo U.A.

Algemene vergadering warmtecoöperatie VlieWaCo U.A.
8 juli 2019

Agenda:

1. Opening en vaststelling agenda
2. Goedkeuren oprichting Duinwijck Warmte BV conform akte te passeren op 8 juli 2019
3. Sluiting