Uitnodiging voor de ledenvergadering van VlieWaCo.

Volgende week woensdagavond 29 juni om 19:30 is er een algemene ledenvergadering van VlieWaCo: de warmtecoöperatie van en voor Duinwijck. Hieronder de agenda voor deze avond.

Iedereen is welkom. Leden van de coöperatie mogen stemmen. Bij de aanvang liggen er nog aanmeldformulieren en kun je, als wijkbewoner, nog lid worden.

We hopen jullie volgende week te zien.

Groeten
Ineke Weber
Antoine Maartens

Agenda Ledenvergadering VlieWaCo

Datum: 29 juni
Plaats: de Jutter 19:30

Agenda

1. Welkom: leden en niet-leden

2. Stand van zaken

3. Termijnbedragen na overname van Vattenfall.

4. Financieel overzicht 2021
Stukken ter inzage ter kantore B.V. Sikkelduin 9
decharge voor het bestuur Leden

5. Bindende voordracht bestuursleden door bestuur
Graag dragen wij Liliane van Randen en Martijn Grijpstra voor als nieuwe leden voor het bestuur

6. Vragen?

7. Sluiting

 

Financieel verslag VlieWaCo 2021

Uit de samenstellingsverklaring van de Jager B.V. ,financieel dienstverlener die jaarrekening VlieWaCo en Duinwijk Warmte BV opstelt:

“VlieWaCo is nog slapende. Er zijn geen ledenbijdragen ontvangen. Vanwege de corona periode zijn er geen bijeenkomsten geweest en is er geen ledenwerving opgestart. Financiële stromen gaan pas komen als de exploitatie wordt opgestart. “

Enige uitgave was 735 euro voor deze samenstellingsverklaring, die verplicht is.
En formeel vragen we hier decharge voor.

Financieel verslag Project

Het project is een een subsidietraject de aanleg is gefinancierd door het Project Aardgasvrije Wijken van de Rijksoverheid en de exploitatie wordt 15 jaar lang gesubsidieerd door het RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland.
Het voortraject is gefinancierd door Innovatieve Projecten van de VNG.

Het project heeft een lening afgesloten met de gemeente Vlieland voor 150.000 euro met als garantie de subsidie die van de RVO over de eerste 15 jaar. Hier is nog onzekerheid over de subsidie omdat die vooralsnog gekoppeld is aan de gasprijs. Een hogere gasprijs levert een lagere subsidie op. We zijn hiertegen in bezwaar gegaan en dat proces loopt nog.

Tot nu toe loopt het project binnen begroting. Er zijn mee- en tegenvallers geweest, maar het lijkt erop dat het geheel aan het eind vrijwel gelijk loopt.
Ben je geïnteresseerd in de begroting en de realisatie tot nu toe dan kun je dat inzien op
Sikkelduin 9.

Begroting exploitatie Duinwijck Warmte BV.

Er is een begroting opgesteld voor de exploitatie van het warmtenet na overname van Vattenfall. Ook deze ligt ter inzage op Sikkelduin 9.