Beste leden van VlieWaCo,  

Komende maandag (23 januari) om 20.00 uur is er in De Jutter een Algemene Ledenvergadering van VlieWaCo, de warmtecoöperatie van en voor Duinwijck.

Hieronder de agenda voor deze avond:  

 

 1. Opening

  2. Voordracht Kim Einder als nieuw bestuurslid
   

 2. Update lawaaiklachten bewoners

  3. Stand van zaken m.b.t. oplevering (inclusief inzaaien grasveld)

  4. Gevolgen faillissement bouwer HoCoSto

  5. Inzicht in huidige financiële situatie Duinwijck Warmte B.V.
   

 3. Toelichting prijsplafond
 4. Rondvraag en sluiting

Iedereen is welkom. Jullie als leden van de coöperatie mogen stemmen. Bij de aanvang liggen er nog aanmeldformulieren en kunnen ook nieuwe wijkbewoners lid worden. 

We hopen jullie maandag te zien! En uiteraard geldt: weet ons te vinden bij vragen of opmerkingen.  

Groeten, 

Ineke Weber
Antoine Maartens
Liliane van Randen
Martijn Grijpstra