Goedgekeurde notulen Algemene Ledenvergadering VlieWaCo UA – 23 januari 2023 

 

Aanwezig: 16 leden, 9 niet-leden (van wie zich er twee ter plaatse na afloop hebben aangemeld. Dat brengt het totale ledenaantal op 24. Welkom beiden!).  

 

Opening
Liliane opent de vergadering en benadrukt dat we in deze vergadering de notulen van vorige vergadering hadden moeten goedkeuren. Die notulen hebben we dit keer echter niet meegestuurd bij de agenda – wij als bestuur zijn ook nog lerende, excuus. Dus die goedkeuring zetten we op de agenda van de volgende vergadering.   

 
Voordracht Kim Einder als nieuw bestuurslid
De leden stemmen unaniem in met de voordracht van Kim Einder als nieuw bestuurslid.  

 

Update lawaaiklachten bewoners
Het lawaai dat verschillende wijkbewoners ondervinden, verschilt per huis en situatie: piepend of juist brommend, zacht of harder, op verschillende tijdstippen. Sommige bewoners geven aan er niet van te kunnen slapen.

Eddie Suradi is bij Onno thuis gaan kijken en luisteren. Waarschijnlijk komt het geluid uit de transporten in de technische ruimte (het ‘stookhuis’). Martijn is daar vanmiddag met een paar technisch onderlegde bewoners gaan kijken, onder wie iemand die zelf de klachten ervaart. De pompen draaien hard om de hele wijk van warmte te voorzien. Dit zijn ijzeren leidingen die aan elkaar gekoppeld zijn, zonder ergens een buffer om de trillingen die de pomp veroorzaakt, eruit te halen. Mogelijk wordt het geluid zelfs nog ergens versterkt.

Voorgedragen – waarschijnlijke – oplossing: de pompen isoleren van de ijzeren leidingen die de wijk ingaan, met een flexibel stuk ertussen. Dit is technisch mogelijk, maar niet 123 opgelost. Martijn gaat morgen contact opnemen met Van der Weerd om te vragen dit te realiseren. Geen garantie dat dit dé oplossing is.   

 

Frank Weber vraagt naar de trilling die vorig jaar op het Vorkduin werd opgemerkt. Toen bediende Vattenfall een paar knoppen om de ellende op te lossen. Wat is er dit jaar anders?
Antwoord: er is nu sprake van een andere situatie om de hoge retourtemperatuur te verlagen. Het debiet wordt geregeld door het systeem. Hoe hoger het verbruik, hoe meer de pompen gaan pompen, hoe meer het geluid.  

Opvallend is dat het geluid in sommige woningen harder is dan in andere. De oorzaak daarvan weten we niet. Iemand oppert dat de locatie (zoals in de kelder van vrijstaande woningen) op een rol kan spelen.  

 

Jan Hendrik benadrukt: voorheen stond het stookhuis veel verder weg, dat nam veel herrie weg. Je hoort het buiten bij de technische ruimte ook. 

 

Gevraagd wordt op welke termijn er een oplossing is en waarom dit niet sneller is opgepakt. Martijn zegt dat hij morgen V/d Weerd gaat bellen.

Marco oppert om verder te kijken dan alleen de leidingen. Maar ook bijvoorbeeld naar hoe de afleversets zijn opgehangen en de doorstroom per woning.  

 

Verzoek van Kim aan de hele buurt: heb je lawaaiklachten, mail of whatsapp me die dan even. Beschrijf daarin wat voor geluid je precies hoort, hoe hard dat klinkt, hoe lang het aanhoudt en of het op specifieke momenten op de dag is. We weten dus dat de lawaaiklachten toenemen naarmate de buurt meer energie verbruikt (bijvoorbeeld als iedereen thuiskomt en de verwarming aanzet), maar misschien herkennen we zo nog andere patronen. 

 

Liliane benadrukt dat het echt onze aandacht heeft, dit probleem.  

 

Gevraagd wordt naar wat te doen bij storingen en klachten in het algemeen. Liliane laat weten dat we werken aan een overzicht van wat te doen/wie te bellen bij welk probleem. Dit kun je dan in je meterkast hangen.  

 

 1. Stand van zaken m.b.t. oplevering + 4. gevolgen faillissement bouwer HoCoSto

Op 15 december zijn de laatste opleverpunten met HoCoSto besproken. Vijf dagen later bleken ze failliet, waar we erg van schrokken. We waren vooral bezorgd hoe het nu verder gaat, vooral wat toekomstig onderhoud betreft.  

Er is gewoon warmte in de woningen, dus het faillissement heeft geen gevolgen voor de energielevering. Er liggen nu nog zo’n 14 kleine ‘restpunten’ van de oplevering, zoals een deksel op een put en het inzaaien van het grasveld. Een paar daarvan zijn al belegd (het veld wordt bijvoorbeeld door de gemeente geregeld).  

 

Wat verder rest is financiële afhandeling. De curator heeft eerder vandaag een eerste rapportage uitgebracht van het HoCoSto-faillissement. Antoine en Ineke bespreken dat morgen met de advocaat. De volgende rapportage is pas 20 april, zo lang gaan wij niet wachten om het onderhoud te regelen. We lijken hier een oplossing voor te hebben: het bedrijf All-Energy van Rinie van Tilburg. Dat is iemand die vroeger voor HoCoSto werkte en hun software ontwikkelde. Hij kent het hele warmtesysteem dus als geen ander. Hij zou het preventieve en reactieve onderhoud voor ons kunnen doen, met hulp van Eddie Suradi als ‘ogen en handen’ op het eiland.

Vraag: kan All-Energy in de toekomst ook de software voor ons blijven doorontwikkelen?
Antoine: ja.  

 1. Inzicht in huidige financiële situatie Duinwijck Warmte B.V.
   

We hebben altijd gezegd: we proberen de warmtekosten hetzelfde te houden als in de oude situatie. Maar niemand zag de oorlog in Oekraïne en deze ontwikkelingen op de energiemarkt aankomen.  

De grootste verschillen met eerste berekeningen:
– Negatief:
1. Prijs voor elektriciteit
2. De subsidie voor de exploitatie
– Positief:
3. De prijs per GJ 

 

 1. De prijs voor elektriciteit (om het systeem te laten draaien):
  – Oorspronkelijke prijs: 4 cent per kWh
  – In berekeningen uitgegaan van: 7 cent per kWh
  – Prijs oktober 2022:  50 cent per kWh – dat is dus ruim 7 keer  over de kop
  – Wij verbruiken ingeschat 55000 kWh per jaar
  à Elektriciteitskosten zijn dus ruim 23.000 euro per jaar hoger dan vooraf ingeschat 

 

 1. De SDE-subsidie

We zouden 15 jaar lang subsidie krijgen. Een regeling om exploitatie haalbaar te maken. Dus niet een subsidie voor de aanleg, maar voor de eerste 15 jaar draaien. Maar deze subsidie voor warmtenetten is gekoppeld aan de gasprijs. Gasprijs omhoog = subsidie omlaag. Heel krom, iedereen maakt bezwaar (wij zijn daar ook mee bezig!) maar het staat helaas in de wet.
à Dit levert ons een tegenvaller op van 10.000 euro per jaar gedurende 15 jaar. 

 

 1. De prijs per GJ warmte
  – Onze oorspronkelijk vastgestelde tarief: 20,83 euro per GJ kale prijs (ex energiebelastingen, ex vastrecht en ex meetkosten)
  – Maar in 2022 verhoogde Vattenfall de prijs naar 32,57 euro. Die prijs hielden wij toen ook aan.
  – We leveren 1292 GJ aan de wijk
  à Gevolg: Onze jaarlijkse verwachte opbrengst is gestegen met 15.168 euro 

 

Verschil met de berekeningen die we vooraf maakten:
– Jaarlijks meer kosten van 33.000 euro
– Jaarlijks meer  opbrengsten van 15.168 euro  

à  Dat houden we niet lang vol. 

Ter vergelijking met andere energieleveranciers:
– Vattenfall heeft onlangs de prijs verhoogd naar 76,45 euro per GJ (incl btw)
–  Prijsplafond staat op 47,38 per GJ (incl btw) voor de eerste 37 GJ
– Duinwijck-bewoners betalen tot nu toe 39,41 per GJ (incl btw)
à We betalen dus nog altijd fors minder dan wanneer we bij Vattenfall waren gebleven  

 

Jan Doeke Tammes vraagt waar het gas vandaan komt dat we nu moeten bijstoken. (Dit omdat de buffers leeg zijn omdat die pas laat in 2022 gevuld konden worden). 
Ineke: eerst bij Samen Om, maar die werkten niet met day-ahead-prijzen. Toen betaalden we 2,20 per kubieke meter gas. Per 1 februari stappen we over naar day-aheadprijzen, dan ligt het rond de 1 euro.  

Iemand wijst erop dat je naast ‘day-ahead’ nu ook prijzen per uur hebt. Dat is ook wat wij gaan doen.  

Mogelijk kunnen we het opnieuw opbouwen van de buffer gaan doen in de uren dat de gasprijs laag is. Daarvoor moet wel de software aangepast worden. Dat zou onze nieuwe onderhoudspartij kunnen doen.  

Antoine benadrukt dat we nu betalen voor de maanden dat de warmtebuffers nog niet gevuld konden worden (omdat de oplevering later was dan beloofd). Dat is een aandachtspunt voor bij de curator. We hadden een dwangsom laten opleggen voor elke dag dat de buffer niet is gevuld, maar dat is het eerste wat vervalt bij een faillissement. Anders had HoCoSto ons 250.000 euro moeten betalen voor de 3,5 maand dat ze te laat opleverden. 

Jan Doeke Tammes vraagt zich af hoe lang we nog gas moeten stoken.
Antoine: Tot de zon weer gaat schijnen, zo in maart.

Maar de gasprijs is toch alweer gedaald, vraagt iemand. Antoine: Dat klopt, maar je koopt gas wat eerder is ingekocht door de leverancier, bijvoorbeeld in de herfstmaanden toen gas nog duurder was.  

 

Gevraagd wordt wat beter is: gas bijstoken of de warmtepomp gebruiken. Dat laatste is het beste, maar daar is energie voor nodig uit de buffer – en die hebben we nu niet meer. Bij het soortgelijke systeem in Nagele gaat dat beter. Het water in de buffers zit daar nog op 35 graden omdat die buffers het hele voorjaar en de zomer konden vullen. Wij zitten nu op 16 graden.  

 

Vraag: moeten we in een ‘volgeladen’ winter ook bijpompen of -stoken?
Antoine: Dan komen we in elk geval een heel eind. Ik kan de toekomst niet voorspellen, maar als we de buffer vóór het najaar opkrikken naar 90 graden en ook aan de onderkant hoog blijven zitten, komen we een heel eind. We hebben vooraf berekeningen gemaakt o.b.v. ook de koude winters van afgelopen jaren. Maar er is geen garantie dat we het elk jaar helemaal kunnen uitzingen. Als er Elfstedentochten verreden gaan worden, dan houdt het op.  

 
Vraag: heeft de voorgenomen wijziging van de warmtewet mogelijk gevolgen voor onze SDE-subsidie?
Antoine: Ja. Dan wordt de koppeling met de gasprijs losgelaten (dat is de hierboven genoemde ‘dure gasprijs = weinig subsidie’-koppeling). Sowieso hebben we een argument om een status aparte te bedingen: we zitten in het programma Aardgasvrije Wijken. De overheid staat niet te springen om ons te helpen, maar we proberen het.  

Plan is om in juni opnieuw te kijken naar alle kosten en opbrengsten en dan een besluit te nemen het al dan niet verhogen van de tarieven.  

 

Vraag: is de grootste energieverbruiker de verwarming of het warmte water?
Antwoord: Verwarming.  

 

 1. Toelichting prijsplafondLiliane is voortvarend aan de slag gegaan met de aanvraag van de prijsplafond-subsidie. Uit berekeningen kwam echter steeds naar voren dat we hier geen aanspraak op kunnen maken (lees: hoeven te maken):

  – Het prijsplafond is vastgesteld op 47,38 per GJ (voor eerste 37 GJ)
  – Duinwijck-bewoners betalen tot nu toe ‘maar’ 39,41 per GJ (inc. BTW)
  – Subsidie aanvragen is dus voor ons niet van toepassing: onze tarieven liggen al ruimschoots lager dan dat plafond.  

Om aanspraak te kunnen doen op de prijsplafond-subsidie, zouden we onze prijzen eerst met bijna 30% moeten verhogen. Dat lijkt ons geen waarschijnlijk sceniaro. Voor de zekerheid hebben we een ‘lege’ aanvraag ingediend, zodat we in elk geval in beeld zijn bij de overheid, mocht de situatie ooit veranderen.  

 1. Rondvraag en sluiting

 

Vraag: kunnen we zonnepanelen op de technische ruimte leggen om energie op te wekken voor de warmtepomp?
Antoine/Martijn: Dat zou kunnen, dat is iets waar we over nadenken, maar dat is een investering. In de winter heb je natuurlijk sowieso niet zoveel zon. En: waar leg je ze neer?
Tip: in de originele tekeningen van de wijk stonden zonnepanelen ingetekend op de hoek waar nu de technische ruimte staat.