29 juni 2022.
Vergadering Vliewaco.
Ineke opent de vergadering.
Er zijn nu 20 leden van de 34. Heel mooi resultaat.

 

Stand van zaken
Antoine geeft de actuele stand van zaken weer.
De buffers worden verwarmd. 50 graden vorige week woensdag. Onderkant nog op 11 graden. Er is dus nog een stukje te gaan. Moet naar 85-90 graden. Aansluiten warmtepomp is nog niet gedaan. Dat wordt gedaan voor de overdracht. Dan wordt dat geïntegreerd. Vooralsnog dus warmte aan het laden.
Veel vertraging geweest. Ineke en Antoine gaan daar steeds achteraan. Hocosto vinden Vlieland een beetje lastig. Ze moeten steeds aan hun vestje worden getrokken. Inmiddels wordt dat gedaan met advocaten. De advocaat geeft Ineke en Antoine ook steeds gelijk maar daarmee wordt helaas de vertraging niet voorkomen. Deadline van 1 juli wordt dus niet gehaald. Blij dat het opwarmen in ieder geval draait. De rest is niet meer zo heel veel werk.

Subsidies
Meerdere subsidies:
Rijk PAW + RVO. Om subsidie daadwerkelijk te krijgen, daar zitten veel eisen aan. Allerlei zaken moeten worden goed gekeurd. Geen twijfel of het er komt, maar heeft alleen tijd nodig.
Lening gemeente om geld contant te maken. Wordt terug betaald vanuit de subsidie. Mooi percentage, 1,5%.
Overdracht is nu gepland op eind augustus/september. Notaris kon niet vaststellen dat het warmtenet daadwerkelijk van Vattenfall is. Het aantonen van dat eigendom loopt nu.

Termijn bedragen
Voorstel is om het termijnbedrag, dat is het bedrag dat op datum van overdracht geldt voor een jaar over te nemen. De termijnbedragen worden door Vattenfall bekend gemaakt. Voor komende jaren wordt het termijnbedrag berekend aan de hand van de afgelopen drie jaar (gemiddelde daarvan en dat vermenigvuldig je met het bedrag per GJ). Bedrag per GJ wordt wel geïndexeerd maar daarna niet meer verhoogd. Behalve als de wet dat bepaalt of als er onvoorziene omstandigheden zijn. Dat wordt jaarlijks in de ledenvergaderig besproken.

Vraag vanuit de zaal: Wat als bij één persoon een radiator niet warm wordt? Dan moet dat gewoon opgelost worden. Er zit genoeg vermogen in het systeem. Wat er in het huis gebeurd, is aan de mensen zelf. Bij Henno thuis functioneert het nog steeds niet goed. Er zijn voor- en nadelen van het systeem.
Op plekken waar het niet werkt, moet dat opgelost worden, maar binnenshuis is aan de eigenaren zelf. Collectief regelen? Niet alle huizen hebben de juiste knoppen. Niet iedereen wil de knoppen zelf aanschaffen.
Suggestie van Martijn om iemand langs de huis te sturen ondersteunt Henno van harte. Is het een oplossing om de pompen hoger te zetten? Door de pompen wordt er wel meer energie verbruikt. Wellicht via dezelfde specialist als Miranda van Doniastaat? Het nieuwe bestuur gaat kijken wat hierin mogelijk is.

Financieel
Er is slecht 1 rekening en die bedraagt €735 euro voor de samenstellingsverklaring. Een kascommissie is niet nodig omdat er een accountant een samenstellingsverklaring heeft opgesteld.
Het financiële jaaroverzicht wordt met algemene stemmen goedgekeurd.

Bestuursoverdracht
Bestuursoverdracht. Twee nieuwe bestuursleden benoemd. Martijn Grijpstra en Liliane van Randen. Een derde komt er eventueel nog bij. Alle aanwezigen stemmen in met de voordracht.

 

Rondvraag:
Henno: veel waardering voor wat er tot nu toe is gedaan.
Hilda / Jan Doeke: is er goed onderhoudscontract? Het water wordt gemonitord in IJmuiden. Wij nemen dat straks over. Hele checklisten voor. Voor het hele systeem, moet dat ook zo geregeld worden.
Harry: mensen die problemen hebben, is dat alleen met de kachels? Ja dat wordt beaamd? Het gaat vooral om het inregelen. Er moet gewoon een goede onderhoudspartij voor komen.