Duinwijck gasvrij!!                                                                                        Vlieland, maart 2018

Beste medebewoner van Duinwijck,

Op woensdag 14 maart om 19:30 uur in de oude bibliotheek aan de Dorpsstraat (de Jutter is helaas niet beschikbaar) willen we jullie graag vertellen wat er de afgelopen maanden gebeurd is in het project Duinwijk gasvrij!

Greenvis heeft een vervolg onderzoek uitgevoerd, meters geplaatst bij verschillende woningen. Het totaal verbruik van de wijk is nu bekend en ook de warmteverliezen die er zijn met het huidige systeem. We zullen dat op deze avond nader toelichten.

We hebben klachten verzameld. Wat het meest voorkomt, zijn radiatoren die niet of maar gedeeltelijk warm worden en waterdruk die wegvalt. Oorzaak voor de beperkt warm wordende radiatoren kunnen zijn vervuiling in het systeem en/of kapotte apparatuur. Ook dit komt op de agenda van de bijeenkomst op 12 maart.

Er zijn alternatieven onderzocht. Af en toe werden we heel blij bij een nieuw idee, dat helaas achteraf toch weer niet haalbaar bleek.

We zijn nu nog met 2 alternatieven bezig en zullen die ook toelichten op de bewonersavond. We hopen dat jullie aanwezig kunnen zijn.

Vriendelijke groet

Ineke Weber