Duinwijck gasvrij!!                                                                                          Vlieland, mei 2018

Beste medebewoner van Duinwijck,

Hoe zijn we verder gevaren? Voor nieuwelingen in de wijk: er zijn al drie informatiebrieven verstuurd. Wil je ze graag lezen, mail naar fam.weber@home.nl en je krijgt ze toegestuurd.

We zijn nogmaals op het hoofdkantoor van Nuon in Amsterdam geweest. Er was goed nieuws.

Nuon geeft aan dat volgend jaar alle afleversets vervangen zullen worden en wel door afleversets waarbij het water van het warmtesysteem niet meer door de woningen zelf zal stromen.

Er komt in de afleverset een warmteoverdracht. Dit gebeurt nu al voor het warme water, maar straks dus ook voor de verwarming. Vanuit het project willen we dan alle leidingen in de huizen zelf doorspoelen. Er komt dan geen vervuiling meer in het systeem. Verstoppingen van radiatoren zijn dan verleden tijd. Verantwoordelijkheden zijn dan goed gescheiden.

Verder gaven ze aan dat het warmteverlies door aanvoer vanaf de Vlaminghweg substantieel is en zijn ze bereid te investeren in een nieuwe locatie van het stookhuis in de wijk zelf. Daarover gaan ze in mei in overleg met de gemeente. Waar en hoe het komt is dus nog de vraag. Maar ook voor de nieuwe oplossing is dat een hele mooie opsteker.

De gasvrije oplossing van de warmtevoorziening is bij Nuon nog niet echt een optie. Ze willen het zelf niet leveren. Maar vanuit het project (en ook gezien de ontwikkelingen in Nederland) zijn er zeker werkbare en goed betaalbare oplossingen voor handen.

We hebben een bedrijf een technisch plan laten maken voor open bronnen. Hierover willen we jullie graag een keer bijpraten op een informatieavond. Wat hierbij erg belangrijk is, is dat de warmteaanvoertemperatuur terug zal gaan. Nu 90 tot 95 graden en dan gaat dan naar 50 graden. Dat is al op meerdere plaatsen en in meerdere huishoudens uitgeprobeerd en het werkt goed en bespaart veel energie. Maar hoe weet je dat nu zeker voordat je eraan begint.

We kunnen (als de nieuwe afleversets er zijn) de nieuwe situatie alvast naspelen. In de afleverset komt een tijdelijke regelaar die de temperatuur al naar beneden brengt tot 50 graden. Radiatoren op belangrijke plaatsen in het huis (veelal de woonkamer of de hoofdruimte in een appartement of een kantoorruimte) worden vervangen door lage temperatuur radiatoren. En we gaan komende winter ervaren of het inderdaad een goed alternatief is. Voorbeelden daarvan kun je zien op: http://www.jagapro.nl/sites/default/files/page/pdf/Wat_is_Low-H2O.pdf

Vanuit het project kunnen we 6 demowoningen inrichten. We zijn bij WoonFriesland geweest en hebben dit toegelicht en zij gaan binnen de organisatie toestemming vragen zodat ook huurwoningen mee kunnen doen aan de proef. De eerste reactie was zeker positief. In de proefsituatie worden de investeringen vanuit het project betaald. De nieuwe radiatoren en aanpassingen in huis kosten je dan niets. We maken het geheel omkeerbaar. Dus bewaren de oude radiatoren en kunnen altijd weer terug naar de oorspronkelijke situatie.

Wil je meedoen aan de demo geef je dan op. We zullen de huizen selecteren uit de verschillende types (rij, tweekappers, vrijstaand) omdat we alle type huizen willen uitproberen. Opgeven kan door een mail te sturen aan mij (fam.weber@home.nl) of aan de gemeente (j.weeda@vlieland.nl) .

Wees gerust. Het is nog steeds de bedoeling dat de maandlasten ongeveer gelijk zullen blijven. Er lopen veel subsidiemogelijkheden op dit moment en we proberen daar bij aan te haken. En wees erop bedacht dat de verwachting is dat de gasprijs de komende jaren zal stijgen. De regering wil gasverbruik zoveel mogelijk ontmoedigen.

Namens projectgroep Duinwijk Gasvrij

Ineke Weber Sikkelduin 9