DUINWIJCK GASVRIJ!!

Beste Bewoners,

Inmiddels zijn we een aantal jaren op pad met het project Duinwijck Gasvrij – het project om uw wijk gasvrij van warmte te voorzien. We hebben nu alle toestemmingen binnen, we hebben de financiering rond, we weten zeker dat er genoeg warmte beschikbaar is om u en uw gasten warm te laten douchen en warm te laten baden.

Nu komt de tijd om tot uitvoering over te gaan. We schrijven u deze brief om u te informeren over het tijdsverloop, over de last die u er van zult hebben en de administratie die er bij komt kijken.

Bouw van de technische ruimte, de heatpipes en de buffers

De planning is dat de nieuwe technische ruimte wordt gebouwd tot en met eind januari met daarbij de meest waarneembare bouw activiteiten in de komende maand. Dan wordt de ruimte in elkaar gezet in het duin. De meeste andere werkzaamheden (aansluiten stroom, water en gas, plaatsen van de nieuwe gasketels en aanhaken aan het warmtenet) vindt grotendeels in de nieuwe technische ruimte plaats.

De planning van de bouw van het rek over de Vliehorst loopt van begin januari tot eind februari met daarbij het zwaartepunt aan het einde van die periode. Er is dan het meeste te zien want er is dan groot materieel op het terrein, er is bronbemaling – kortom een bouwplaats in bedrijf. Daarna wordt de buffer in de grond aangebracht. Deze werkzaamheden vallen voornamelijk in maart en april 2021.

De planning wijzigt voortdurend. We zullen op de website de meest actuele planning plaatsen. Dit is de link ernaar

Achter uw voordeur:

Als de rust op het veld is weergekeerd moet er achter de voordeur nog werk worden gedaan. Daarvoor hebben we april periode in gedachten en daarvoor maken we individuele afspraken per voordeur.

Het gaat dan om vijf activiteiten die we in één keer zouden willen uitvoeren:

  1. plaatsen van de nieuwe afgifte unit

  2. plaatsen van een expansievat

  3. spoelen van de warmteleidingen in de woning

  4. plaatsen van een tweeweg klep en een bijbehorende thermostaat per woonkamer (als er meerdere woonruimtes zijn, bijvoorbeeld in de appartementen); het plaatsen van een thermostaat als er maar 1 woonruimte is De oplossing voor appartementen wordt met de bewoners besproken. 

  5. plaatsen van een opvang filter voor het opvangen van resterende viezigheid in de warmteleidingen

NB 1: De demowoningen krijgen hier een subset van zodat alle voordeuren uiteindelijk grotendeels dezelfde warmte installatie krijgen. Alles wat in de demowoningen geïnstalleerd is, kan blijven staan.

NB 2: Deze vijf componenten worden kosteloos geplaatst

NB 3: Onderhoud op deze vijf componenten is na overname van het warmtenet door de VlieWaCo voor de bewoner met uitzondering van de afleverset, die hoort bij het warmtenet.

Overdracht van het warmtenet aan Duinwijck Warmte

We denken dat HoCoSto, de bouwer van de nieuwe installaties een aantal maanden nodig zal hebben om warmte in de buffer te krijgen, hun deel van het warmtenet in te regelen en op te starten. Onderwijl krijgt u warmte en warm tapwater via de bestaande installatie.

Medio juli / augustus draagt Vattenfall alle alle materiële en immateriële goederen over aan Duinwijck Warmte. Denk bij materiële goederen aan de technische ruimte, het warmte net zelf etc. Denk bij immateriële goederen aan het warmte contract dat u bij Vattenfall heeft lopen.

Vanaf dat moment krijgt u een contract met Duinwijck Warmte en ontvangt u ook maandelijks rekeningen van Duinwijck Warmte.

NB 1: Wij nemen de inhoud en de prijs voor uw huidige warmtelevering over, precies zoals Vattenfall die nu ook heeft. Daar verandert dus niets aan – de contracten van Vattenfall nemen wij over en de prijs per Gigajoule blijft hetzelfde.

NB 2: Als u stroom bij Vattenfall afneemt kunt u daar gewoon blijven afnemen en verandert daar niets aan. Wij bevelen van harte de Energie Coöperatie Vlieland aan om stroom van af te nemen.

Samenvatting van het voorgaande:

WAT GEBEURT ER

WANNEER

Bouw + inrichting technische ruimte

november, december,januari 2021 (dit gebeurt onder leiding en verantwoordelijkheid van Vattenfall)

Bouw rek over Vliehorst en plaatsing buffers.

Tweede week januari t/m laatste week april

Werk achter de voordeur

April op basis van individuele afspraak

Overdracht warmtenet aan Duinwijck Warmte

Juli 2021

Eerste rekening van Duinwijck Warmte

Augustus 2021

U kunt ons altijd bereiken via de mail op duinwijk.gasvrij@gmail.com of u kunt bellen met 0 626 – 160 892. We komen graag een keer langs om jullie persoonlijk bij te praten. We plaatsen ook steeds nieuwsberichten op de website: https://duinwijckgasvrij.nl

Vriendelijke groet

Ineke Weber

Antoine Maartens