OMGEVINGSVERGUNNING

Op 17 maart hebben we van de gemeente de omgevingsvergunning van het project ontvangen. Dat betekent dat alles nu obstakel vrij is. We kunnen het rek over de Vliehorst bouwen en de buffer inbrengen. De vergunning voor de technische ruimte was al eerder rondgekomen.

Het is project is hiermee gereed voor uitvoering. Dat betekent niet dat we nu al de spade in de grond kunnen steken want we moeten nog een aantal financiële en juridische hobbels nemen.

  • overdracht gelden van de gemeente aan de Duinwijck Warmte B.V.
  • afspraken met staatsbos over erfpacht voor gebruik van het veld
  • afspraken met Vattenfall over onze bijdrage aan de bouw van de technische ruimte
  • afspraken met Vattenfall over de toestand waar het net aan moet voldoen voordat wij het overnemen
  • afspraken met Vattenfall over het (laten) spoelen van de woningen

De omgevingsvergunning was ook nodig om een geldige SDE+ aanvragen in te kunnen dienen. Dat is inmiddels ook gebeurd. SDE+ staat voor subsidie duurzame energie. Het is een subsidie van ongeveer 135K die een belangrijk onderdeel is van de financiering van het project. We hebben die subsidie per 17 maart aangevraagd en horen per juni of we die subsidie zullen ontvangen.

Dan weten we zeker dat we door kunnen.