Plannen gaan fout omdat ze gerealiseerd worden

citaat Harry Jekkers

Tot December 2020

Afspraken met SBB formaliseren

Afspraken met Vattenfall formaliseren

Afspraken met gemeente verder formaliseren

Analyse toestand warmtenet

Reparaties warmtenet waar nodig

Januari 2021 – Maart 2021

Aanleg fundering voor rek

Plaatsing rek over de Vliehorst

Afbouwen technische ruimte (Vattenfall)

Installatie techniek in technische ruimte (Vattenfall)

 Inventarisatie installeren nieuwe afleverset (Vattenfall)

April 2021

Nieuwe stookhuis gaat in bedrijf en neemt het warmtenet in stapsgewijs over

Oude stookhuis wordt afgekoppeld

Spoelen warmtenet

Voor deze werkzaamheden worden door en onder verantwoordelijkheid van Vattenfall uitgevoerd.

Mei 2021 – Juni 2021

Plaatsen afleversets in de woningen (Vattenfall)

Spoelen van de woningen (Vattenfall)

Voor deze werkzaamheden worden per woning afspraken gemaakt door Vattenfall.

Eind Juni 2021

Bekistingen van de palen wordt geplaatst.

September – Oktober 2021

Start graven gaten voor de buffers

Aanleggen van de buffers

Oktober 2022

Plaatsing heatpipes op rek over de Vliehorst

Aanbrengen leidingen tussen buffer en Vliehorst

Aanbrengen leidingen tussen Vliehorst + technische ruimte

Installatie warmtepompen in het ketelhuis

Systeem gaat in werking (waarschijnlijk gaat de warmte nog niet de wijk in, maar worden eerst de buffers opgewarmd).

Mei 2022 – Juni 2022

Overdracht warmtenet aan Duinwijck Warmte

Gas wordt uitgezet en maandelijks getest als backup voorziening

Systeem draait