Plannen gaan fout omdat ze gerealiseerd worden

citaat Harry Jekkers

Tot December 2020

Afspraken met SBB formaliseren

Afspraken met Vattenfall formaliseren

Afspraken met gemeente verder formaliseren

Analyse toestand warmtenet

Reparaties warmtenet waar nodig

November 2020 – Januari 2021

Bouw + inrichting technische ruimte

Januari 2021 – Maart 2021

Plaatsing rek over de Vliehorst

Plaatsing heatpipes op rek over de Vliehorst

Aanbrengen leidingen tussen buffer en Vliehorst

Aanbrengen leidingen tussen Vliehorst + technische ruimte

Graven + bemalen buffer

Plaatsing buffer

Plaatsing warmtepompen in technische ruimte

Verbinden buffer met alle andere componenten

Aanbrengen meet en regel techniek

Hierbij de link naar de detailplanning

April 2021

Plaatsing resterende afgifte units.

Analyse water iedere individuele woning

Spoelen van iedere individuele woning

Installatie van thermostaten

Warmtenet gaat naar regime 75 – 65 graden

Hiervoor worden afspraken per pand  gemaakt. 

April 2021 – Augustus 2021

Buffer warmt op

Wanneer mogelijk verwarmen de heatpipes de woningen

Warmte pompen vullen aan waar noodzakelijk

Backup gas staat nog steeds aan

Buffer warmt op voor gebruik in de winter

Augustus 2021

Overdracht warmtenet aan Duinwijck Warmte

Gas wordt uitgezet en maandelijks getest als backup voorziening

Systeem draait