Plannen gaan fout omdat ze gerealiseerd worden

citaat Harry Jekkers

Tot Augustus 2020

Afspraken met SBB formaliseren

Afspraken met Vattenfall formaliseren

Afspraken met gemeente verder formaliseren

Analyse toestand warmtenet

Reparaties warmtenet waar nodig

Najaar 2020

Bouw + inrichting technische ruimte

Plaatsing resterende afgifte units.

Analyse water iedere individuele woning

Spoelen van iedere individuele woning

Installatie van thermostaten

Warmtenet gaat naar regime 75 – 65 graden

Augustus 2020 – November 2020

Voorbereiding bouw rek over Vliehorst

Voorbereiding bouw buffer

Voorbereiding inrichting HoCoSTo installatie in technische ruimte

November 2020 – Februari 2021

Plaatsing rek over de Vliehorst

Plaatsing heatpipes op rek over de Vliehorst

Aanbrengen leidingen tussen buffer en Vliehorst

Aanbrengen leidingen tussen Vliehorst + technische ruimte

Graven + bemalen buffer

Plaatsing buffer

Plaatsing warmtepompen in technische ruimte

Verbinden buffer met alle andere componenten

Aanbrengen meet en regel techniek

Februari 2021 – September 2021

Buffer warmt op

Wanneer mogelijk verwarmen de heatpipes de woningen

Warmte pompen vullen aan waar noodzakelijk

Backup gas staat nog steeds aan

Buffer warmt op voor gebruik in de winter

September 2021

Overdracht warmtenet aan Duinwijck Warmte

Gas wordt uitgezet en maandelijks getest als backup voorziening

Systeem draait