Plannen gaan fout omdat ze gerealiseerd worden

citaat Harry Jekkers

Tot December 2020

Afspraken met SBB formaliseren

Afspraken met Vattenfall formaliseren

Afspraken met gemeente verder formaliseren

Analyse toestand warmtenet

Reparaties warmtenet waar nodig

Januari 2021 – Maart 2021

Aanleg fundering voor rek

Plaatsing rek over de Vliehorst

Afbouwen technische ruimte (Vattenfall)

Installatie techniek in technische ruimte (Vattenfall)

 Inventarisatie installeren nieuwe afleverset (Vattenfall)

April 2021

Plaatsing heatpipes op rek over de Vliehorst

Aanbrengen leidingen tussen buffer en Vliehorst

Aanbrengen leidingen tussen Vliehorst + technische ruimte

Start graven gaten voor de buffers

Plaatsing warmtepompen in technische ruimte

Mei 2021 – Juli 2021

Plaatsen afleversets in de woningen (Vattenfall)

Spoelen van de woningen (Vattenfall)

Voor deze werkzaamheden worden per woning afspraken gemaakt door Vattenfall.

Plaatsen van de buffer

Aansluiten nieuwe systeem

Buffer warmt op voor gebruik in de winter

Inregelen nieuwe systeem

Augustus 2021

Overdracht warmtenet aan Duinwijck Warmte

Gas wordt uitgezet en maandelijks getest als backup voorziening

Systeem draait