Praktische informatie voor bewoners en gebruikers van ons warmtesysteem:

Heb je een andere praktische vraag over het warmtesysteem in onze wijk? Mail dan naar duinwijck.gasvrij@gmail.com of spreek een van onze bestuursleden even aan.