Projectbeschrijving algemeen

De gemeente Vlieland heeft de ambitie uitgesproken om de CO2 uitstoot op het eiland tot een minimum te beperken. Er is een Duurzaamheid Duinwijck Gasvrij! Is een project om 38 woningen en een utiliteitsgebouw gasvrij te maken. De woningen zijn verschillend in aard: vrijstaand, rij woningen en appartementen en in eigenaarschap: huur en koop.
De woningen zijn uit 1999 en de Vliehorst van halverwege de zestiger jaren. Nu wordt de wijk via een warmtenet en twee gasketels van warmte voorzien. Dat gebeurt met 92 graden aanvoer en 70 graden retour. Dat leidt tot een verbruik van ongeveer 85.000 m3 gas of 3.000 GJ of 830.555 kWh per jaar met een uitstoot van 153 ton CO2.

Het warmte net is nu eigendom en bezit van NUON/Vattenfall. Zij hebben aangegeven van dit warmtenet af te willen omdat het niet in haar warmte strategie van grootschalige warmte netten past.
De gemeente en een groep bewoners hebben het initiatief genomen om te onderzoeken wat de stand van zaken van het warmtenet is en hoe dat kan worden gemoderniseerd richting zowel gasvrij als CO2 vrij.

Dat lukt door de inzet van warmte collectie en de aankoop van volledig groene stroom bij de lokale energie coöperatie. Vattenfall heeft kennis genomen van de bevindingen en heeft ingestemd met modernisering van het net voor dat het net wordt overgedragen aan een volgende partij.

Na veel uitzoekwerk en veel overleg met de bewoners (kijk hier voor meer informatie hierover) na het verkrijgen van subsidie in het Project Aardgasvrije Wijken  (kijk hier voor meer informatie hierover) zijn we tot uitvoering overgegaan.

Wij gaan het HoCoSto inzetten om Dijnwijck en later De Vliehorst van warmte te voorzien.
Dit systeem werkt in het kort als volgt:
• Heatpipes (zonnecollectoren) verzamelen warmte;
• Wanneer die warmte meteen kan worden ingezet gebeurt dat;
• Wanneer er een warmte overschot t.o.v. de warmte vraag, wordt die warmte opgeslagen in een grote buffer onder het maaiveld van ongeveer 3.150 m3. Een lucht-water warmtepomp ondersteunt deze opwarming ’s zomers overdag (dus geen geluidsoverlast!);
• Wanneer er een warmte tekort is t.o.v. de warmte vraag, wordt de de grote buffer warmte geoogst;
• Mocht de buffer niet kunnen voldoen aan de vraag, dan wordt de grote buffer als bron voor de warmte pomp installatie gebruikt die dan de warmtelevering verzorgt.
Onder het tabblad techniek staat meer informatie hierover.

Maar daarmee zijn we er nog niet. Het warmtenet moet ook nog in exploitatie gaan. Ook daarvoor nemen we stappen. We richten een warmte coöperatie en een BV op.  Meer informatie hierover lees u onder het tabblad organisatie