DUINWIJCK GASVRIJ!

Beste Bewoners,

We gaan de laatste fase in.
Na het bouwen van het rek en het stookhuis en de vernieuwing van de afleversets in de woningen is het tijd om de installatie zelf te gaan bouwen.

Wat gaat er allemaal nog gebeuren?
De zonnecollectoren (heathpipes) worden op de Vliehorst geplaatst.
Dat gebeurt in de maand november. Verscheping naar Vlieland is in de eerste week november. In de weken erna worden ze op het rek van de Vliehorst geplaatst.

De thermische seizoensopslag (warmtebuffers) wordt gerealiseerd.
Er worden meerdere gaten gegraven in het terrein van de Vliehorst. Over dat gedeelte van het terrein hebben we een opstalovereenkomst met SBB gesloten. Het zand wordt grotendeels afgevoerd naar Stortemelk.
In de gaten komen frames te staan. Deze frame worden in september al deels gemonteerd en komen ook begin november naar Vlieland. Daarna wordt alles weer afgedekt. Dit deel is dus straks niet meer zichtbaar.

De technische ruimte wordt ingericht voor het nieuwe systeem en de leidingen naar het oude stookhuis worden afgekoppeld.
De technische ruimte is nu geschikt voor gaslevering. Daar draaien we nu al een paar maanden op. In september wordt de oude leiding naar de Willem de Vlaminghweg afgesloten en wordt het stookhuis aan de Willem de Vlaminghweg gesloopt.
Voor het afsluiten van de leiding zal de weg bij Blinkerd 15 open komen te liggen. Er wordt daarover nog door Vattenfall een brief gestuurd. Ook zal er, om het afsluiten mogelijk te maken, op 15 september tussen 10 en 15 uur geen warm water in de wijk zijn. Vattenfall stuurt daarover nog een brief en het zal in UHK komen te staan, maar dan zijn jullie vast op de hoogte.
De gasinstallatie blijft in het nieuwe stookhuis staan. Dat is onze terugval mogelijkheid in de eerste periode.
Er worden buffervaten en warmtepompen bijgeplaatst die nodig zijn voor het nieuwe systeem.

Als de werkzaamheden een paar weken onderweg zijn, willen we rondleidingen organiseren om te laten zien wat er allemaal gebeurt en nadere toelichting te geven. Daarover krijgen jullie begin november bericht. Dan is er ook alle gelegenheid om vragen te stellen, maar je kunt ons ook eerder bereiken via de mail op duinwijk.gasvrij@gmail.com. We komen graag een keer langs om jullie persoonlijk bij te praten. We plaatsen ook steeds nieuwsberichten op de website: https://duinwijckgasvrij.nl

Overdracht naar Duinwijck Warmte BV
De warmtebuffers gaan deze winter en volgend voorjaar opwarmen. De zonnecollectoren worden het eerste half jaar dus gebruikt om het water in de buffers te verwarmen. Na mei volgend jaar gaan we van het gas af en gaat het nieuwe systeem de warmteleverantie naar de wijk overnemen. Dan gaat Vattenfall alle contracten van de bewoners aan ons overdragen en krijgen jullie voortaan de rekening van Duinwijck Warmte BV. Nog steeds volgens de eerder gemaakte afspraak dat de kosten gelijk blijven zoals ze op het moment van overdracht zijn.
Let op: Voor storingen aan de afleverset kunt u tot de overdracht Suradi bellen. Zij doen het onderhoud voor Vattenfall.

Vriendelijke groet
Ineke Weber en Antoine Maartens