De Vliehorst

De Vliehorst is een groepsverblijf voor scholen, families of andere gezelschappen. De accommodatie ligt tegen de Duinwijck aan. Het is een open terrein (speelveld) met bebouwing langs de bosrand. Voor nadere informatie over de Vliehorst: www.vliehorst.nl

Voor de wijk Duinwijck wordt het terrein en het dak van het gebouw “onze duurzame gasloze energiecentrale”.In het plan wordt het terrein (deels) en het dak van de Vliehorst gebruikt. Het terrein wordt weer afgedekt. De speelfaciliteit blijft volledig in tact. Er is veel overleg geweest met het bestuur van de Vliehorst en met Staatsbosbeheer (die bloot eigendom heeft over de grond). Iedereen was bereid mee te denken en mee te werken met het project Duinwijk gasvrij!!

Op termijn zou de Vliehorst kunnen wellicht aansluiten op de warmtelevering, maar op dit moment kiest het bestuur daar niet voor. Het gebouw is niet goed geïsoleerd en lage temperatuurverwarming is dan minder geschikt.